O Firmie

Wieloletnia obserwacja rynku wskazuje, że inżynierowie projektanci często doświadczają problemów certyfikacyjnych w tym istotną częścią jest EMC. Laboratoria dostarczają sprzęt do testów i wykonują badania zgodnie z metodologią testów, ale nie są w stanie wspierać inżynierów w takich kwestiach jak kryteria oceny zgodności czy rozwiązywanie problemów znalezionych podczas testów. Po testach, inżynierowie próbują znaleźć samodzielnie rozwiązania co opóźnia projekt i pochłania znaczne ilości czasu. Firma DCS została utworzona jak odpowiedź na tego typu problemy - aby wspierać inżynierów od momentu pomysłu przez certyfikację do wprowadzenia do produkcji. 
Firma została założona przez kilku inżynierów pracujących od wielu lat w dyżych korporacjach w działach projektowania i działach zgodności z wymaganiami.